Tủ lạnh LG 601 lít GR-P247JS - LAPTOPLONGXUYEN.VN, LAPTOP LONG XUYÊN
-